Formaţi
Optifuel Programme

Cel mai scurt interval de rentabilizare a investiţiei existent pe piaţă

 • Economii imediate şi de lungă durată
 • Perioadă de rentabilizare de maximum 4 luni, la o flotă de 10 vehicule
 • Fără abonament lunar sau dotare suplimentară a vehiculului
 • Un singur program Optifuel Infomax, indiferent de mărimea flotei şi de numărul de calculatoare

Uşor de pus în practică şi eficient pentru societatea comercială

 • Uşor de pus în practică şi eficient pentru societatea comercială
 • Fără necesitatea unor operaţiuni de adaptare informatică sau de reorganizare
 • Cu acţiune asupra celui mai direct şi mai influent factor de consum: stilul de conducere

Soluţie integratoare

 • Un plan de instruire (Optifuel Training)
 • Analize necesare pentru intervenţii ulterioare precise, care să permită mobilizarea pe termen lung a echipelor de conducători auto pe tema consumului (Optifuel Infomax)
 • Un club care asigură accesul la materiale de instruire şi de întreţinere a interesului (site-ul internet Club Optifuel Programme)

Un program de instruire avantajos pentru toată lumea!

Pentru societatea comercială

 • Reducerea pe termen lung a cheltuielilor cu carburantul şi realizarea unor economii în activitatea de întreţinere
 • Creşterea gradului de securitate
 • Mobilizarea şi dinamizarea în sens pozitiv a echipei de conducători auto

Pentru instructori şi pentru şefii de parc auto

 • Cursuri de instruire asigurate de către experţi Renault Trucks, la sediul societăţi şi pe vehiculele proprii
 • Concepute pentru a permite participarea tuturor conducătorilor auto din cadrul societăţii
 • Asigurarea unor instrumente de perfecţionare continuă (set de instruire, Optifuel Infomax, Club Optifuel Programme)

Pentru conducătorii auto

 • Instruire concretă şi cu operativitate directă
 • Optimizarea gradului de confort şi de securitate în timpul conducerii
 • Utilizarea optimă a vehiculului

Optifuel Programme vă permite organizarea în cadrul întreprinderii dvs., în mod independent, a unui program de formare în spiritul conducerii raționale,

OPTIFUEL PROGRAMME VĂ PERMITE REALIZAREA UNOR ECONOMII DE CARBURANT DE PÂNĂ LA 15 %